Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký!

  • Tải xuống
3,605
Lời bài hát "Người Ơi Người Ở Đừng Về - Thu Hiền" | Đóng góp: ZANH

Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vần (í i ì i), (Có mấy) khóc i thầm
Ðôi bên (là bên song như) vạt áọ
(Mà này cũng có a ướt đầm), Ướt đầm như mưạ
Người ơi! Người ởi đừng về, Người về em vẫn
(í i ì i có mấy) trông theo,
Trông (ư ư) nước (tình chung là như) nước chảy,
(Mà này cũng có trông a bèọ Trông bèo (là) bèo trôị
Người ơi! Người ởi đừng về. Người về, em vẫn (í i ì i)
(Có mấy) tái (i) hồi yêu (a), (Em là) em (mong anh)
xin chớ (mà này cũng có a), đứng ngồi (đứng ngồi) với aị
Người ơi! Người ởi đừng về. Người ơi! Người ởi đừng về.

Chia sẻ & Mã nhúng
Đường dẫn
Mã nhúng HTML
Mã nhúng diễn đàn
BÌNH LUẬN:
Pham Truong, Ho Quang Hieu, Ho Viet Trung, Song Gio Truyen Kiep, Lam Chan Khang, Nguyen Chan Phong, Tong Gia Vy,